Încep înscrierile pentru clasa pregătitoare. Informații utile și calendarul de înscriere

Încep înscrierile pentru clasa pregătitoare. Dacă piticul tău are vârsta necesară acestui pas, iată câteva informații care îți vor fi utile în acest sens.

Înscrierile pentru clasa pregătitoare, vor începe lunea viitoare, 27 februarie 2017, iar cererile de înscriere le puteți depune online sau la sediul școlilor alese.

Condiții de înscriere în învățământul primar

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se realizează la solicitarea scrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018, sau ai celor pentru care evaluarea menționată arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

Dacă copilul tău împlinește vârsta de 6 ani după data de 31 decembrie 2017, înscrierea în clasa pregătitoare se poate realiza în următoarele condiții:

  • Se realizează evaluarea psihosomatică, iar rezultatul trebuie să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Despre evaluarea psihosomatică

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare.

În evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituții/unități, precum și medici școlari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

Evaluarea dezvoltării psihosomatice se poate desfășura la sediul CJRAE/CMBRAE, cât și în diferite zone ale județului/municipiului București, cu prioritate în grădinițe, pentru a facilita accesul părinților și al copiilor la această evaluare.

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018

22 februarie – Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți și a unităților/instituțiilor în care se realizează această evaluare.

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ. Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

23 februarie – 2 martie 2017 – „Ziua porților deschise”, în fiecare unitate de învățământ. În această zi, părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot cere mai multe informații personalului unității de învățământ implicat în această activitate.

22 februarie –14 martie 2017 – Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor.

22 februarie – 15 martie 2017 – Comunicarea în scris a rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, părintelui care a solicitat evaluarea.

27 februarie – 16 martie 2017 – Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8:00- 20:00 (luni-vineri), respectiv 9:00-13:00 (sâmbăta). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

  • Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

17 martie 2017 – Procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

18 – 21 martie 2017 – Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicităînscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

22 martie 2017 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altăunitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fazăopțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

22– 23 martie 2017 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

  • A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

23 martie 2017 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației Naționale de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

24 martie – 30 martie 2017 – Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

31 martie -05 aprilie 2017 – Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicația informatică, adatelor dincererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în aceastăetapă.

6 aprilie 2017 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

7 – 13 aprilie 2017 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Unde pot afla mai multe informații despre înscrierea în clasa pregătitoare

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, Comisiile/Comisia județene/a municipiului București asigură instituirea și funcționarea unui telverde, care va funcționa pe perioada 21 februarie – 13 aprilie 2017, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar. Numărul telverde este 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul județului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Brăila indicativul este 239, pentru București indicativul este 021.

Totodată, informații suplimentare sunt disponibile AICI.

0 Comentarii

Adauga un comentariu

KidsOut