Muzeul Municipiului București

Muzeul Municipiului București reprezintă un muzeu de istorie și artă, aflat sub administrarea Primăriei Municipiului București, având centrul administrativ în Palatul Suțu amplasat în inima Capitalei.

Istoria Muzeului Municipiului București

Istoria acestui muzeu începe în anul 1921 când, la  propunerea primarului Gheorghe Gheorghian, consiliul comunal București a hotărât înființarea Muzeului Comunal București. Inaugurarea acestuia urma să aibă loc abia în noiembrie 1931, când Primăria a pus la dispoziția Muzeului Casa Moruzi din Calea Victoriei.

În anul 1933 a fost înființată Pinacoteca Municipiului București, aceasta funcționând ca secție a Muzeului Comunal. De-a lungul timpului, muzeul de tablouri și-a desfășurat activitatea în diverse spații.

Începând cu anul 1956 sediul Muzeului Comunal a fost mutat în actuala clădire. 3 ani mai târziu, Muzeul Comunal București a devenit Muzeul de Istorie al Municipiului București, fiind inaugurat la 23 ianuarie 1959, cu ocazia celebrării a 100 de ani de la Unirea Principatelor Române. Muzeul de artă a rămas o entitate separată.

Unificarea celor două muzee, de artă și de istorie, are loc în anul 1984, acestea funcționând sub numele de Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București. În 1999 numele muzeului a fost din nou schimbat, adoptând actuala denumire de Muzeul Municipiului București.

Muzeul Municipiului București în prezent

Actualul sediu adiministrativ al muzeului este situat în incinta Palatului Suțu, acesta găzduind și expoziția permanentă Timpul Orașului. Clădirea reprezintă una dintre cele mai vechi reședințe aristocratice bucureștene, reușind să păstreze intactă arhitectura și originalitatea stilului neogotic, de mai bine de un secol și jumătate. Construirea clădirii are loc între anii 1833-1835 și se datorează proprietarului Costache Suțu, având la bază planurile arhitecților Conrad Schwink și Johann Veit.

Muzeul Municipiului București are în componență 12 unități dispuse în diverse zone ale Bucureștiului: Muzeul „Palatul Suțu”, Casa „Filipescu – Ceșianu”, Muzeul „Palatul Voievodal – Curtea Veche“, Muzeul „Prof. Dr.Victor Babeș”, Muzeul Memorial „C.I. și C.C. Nottara”, Muzeul de artă „Frederic și Cecilia-Cutescu Storck”, Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Colecția de artă „Ligia și Pompiliu Macovei”, Muzeul „Theodor Aman”, Muzeul „Dr. George Severeanu”, Muzeul Memorial „Gheorghe Tătărăscu”, Muzeul de Artă Populară „Dr. Nicolae Minovici”.

Fiecare dintre unități vă invită într-un ambient specific, punându-vă la dispoziție un patrimoniu sugestiv pentru temele bine conturate. Fiecare dintre aceste destinații culturale așteaptă să vă surprindă, încercând să vă satisfacă toate curiozitățile.

0 Comentarii

Adauga un comentariu

KidsOut