Muzeul Naţional de Antichităţi

Muzeul Național de Antichități se datorează inițiativei domnitorului Alexandru Ghica de a înființa, după anul 1834, Muzeul de Istorie Naturală și Antichități.

Istoric

Începuturile celui din urmă muzeu sunt strâns legate de acțiunile banului Mihalache Ghica (1792-1850). Acesta a donat primele exemplare din patrimoniul muzeului: o colecţie de mineralogie (150 piese), o colecţie de moluşte (213 piese), o colecţie de peşti, o vulpe albă, dinţi de mastodont, antichităţi şi 1258 monede greceşti, romane şi bizantine.

În perioada următoare, tezaurul găzduit de această instituție a fost îmbogățit cu numeroase colecții, atât din țară, cât și din străinătate urmând ca, după unele modificări și inițiative de reorganizare, să fie inaugurat noul Muzeu de Antichități la 29 august 1865.

Patrimoniul deținut de această nouă instituție a fost îmbogățit și prin donarea sau achiziția unor colecții particulare: Pappazoglu, Bolliac, Sturza, Rosetti, Kretzulescu, Cantilli, Casotti, Kogălniceanu, Enciulescu, Beldiceanu, Butculescu, Zamfirescu, Lenş, Solacolu, Vendelin, Ardos, Mititelu, Slobozianu, Lucaciu, Tzigara-Samurcaş, colecţia de vase greceşti de la muzeul Kalinderu, unele piese din colecţia M. Sutzu preluate de la Academia Română, obiecte din vechile colecţii ale Universităţii și alte asemenea.

În cadrul acestui muzeu au fost găzduite numeroase obiecte de artă din mănăstirile din Oltenia, ca urmare a secularizării averilor mănăstirești în anul 1863.

Începând cu 1876, Muzeul Național de Antichități prezintă noi secții: cea a porturilor naţionale, a tablourilor istorice naţionale, de geme şi camee, precum şi cea industrială, structură aprobată de ministrul Cultelor şi Instrucţiunilor Publice, Titu Maiorescu. Dezvoltarea secțiunii de artă populară s-a realizat prin numeroase piese de port strânse de  institutorul Apostol Mărgărit între 1878 și 1880 și diverse instrumente muzicale strânse de Theodor Burada.

Din anul 1932 muzeul își desfășoară activitatea în sediul actual din casa Macca. Tutela asupra acestui muzeu este deținută de diverse instituții de-a lungul timpului.

Ce vei găsi la Muzeul Național de Antichități

În prezent, Muzeul Național de Antichități funcționează ca un sector separat în cadrului Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”.

Patrimoniul actual al institutului deține importante descoperiri de piese arheologice. Pe lângă acestea, sunt disponibile și vechile colecţii de antichităţi egiptene, de vase miceniene, cipriote, italiote şi atice, de opaiţe şi sticlărie romane, de inscripţii şi monede. Acestea păstrează organizarea în colecții de studiu, tezaurul fiind îmbogățit prin donații și achiziții făcute de-a lungul timpului, dar și prin programul de cercetări arheologice ale institutului.

0 Comentarii

Adauga un comentariu

KidsOut

KidsOut